frezowanie kominów
Kompleksowe usługi kominiarskie i kominowe
Jakieś wątpliwości? Zadzwoń!
692 936 076

Szlamowanie kominów to proces czyszczenia i renowacji kominów, który ma na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Właściwa konserwacja komina jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Jednym z głównych zagrożeń związanych z brakiem regularnego szlamowania kominów są pożary. Podczas spalania paliw stałych, takich jak drewno czy węgiel, w kominku czy piecu, powstaje sadza – produkt uboczny spalania. Nawarstwienie się sadzy wewnątrz komina może prowadzić do wybuchu ognia, gdyż jest ona łatwopalna. Regularne szlamowanie komina pozwala na usunięcie nadmiaru sadzy i innych substancji, które mogą stać się potencjalnym zagrożeniem.

Ponadto zanieczyszczenia nagromadzone w kominie mogą powodować przedostawanie się szkodliwych gazów do wnętrza domu. Wśród nich znajduje się tlenek węgla (CO), który jest trujący i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet zagrażać życiu. Regularne czyszczenie komina zapobiega przedostawaniu się tlenku węgla do wnętrza budynku, co wpływa na lepszą jakość powietrza.

Przedłużenie żywotności komina i oszczędność kosztów

Regularne szlamowanie kominów pozytywnie wpływa na efektywność energetyczną pieca czy kominka. Usunięcie zanieczyszczeń z kanałów komina przyczynia się do lepszego przepływu powietrza i efektywniejszego spalania paliwa. To z kolei prowadzi do niższego zużycia paliwa oraz mniejszej ilości wszelkich ubocznych produktów spalania. Ostatecznie przekłada się to na oszczędność kosztów ogrzewania domu.

Szlamowanie kominów jest również ważne z punktu widzenia długowieczności komina. Regularne czyszczenie kanałów komina pozwala na szybszą identyfikację ewentualnych problemów, takich jak uszkodzenia czy korozja. Wczesne wykrycie tych zagrożeń oraz odpowiednie działanie naprawcze pozwala uniknąć kosztownych remontów lub konieczności wymiany komina na nowy.

Szlamowanie komina to niezbędny proces konserwacji instalacji kominowych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz efektywnego funkcjonowania systemu kominkowego. Szlamowanie komina polega na usunięciu zanieczyszczeń i osadów powstałych w wyniku spalania paliwa, takich jak sadza, smoła, czy śluz. (więcej…)

Wkłady kominowe są istotną częścią każdego systemu kominowego. Zapewniają one ochronę przed ciepłem ognia, zapobiegają gromadzeniu się kreozotu i innych materiałów palnych oraz pomagają zapewnić efektywne odprowadzanie dymu z komina. Bez prawidłowo zainstalowanego wkładu kominowego, komin może stać się niebezpieczny i nieefektywny. (więcej…)

Wkład kominowa to kluczowy element każdego systemu kominowego. Chroni ona komin przed ciepłem generowanym przez ogień oraz zapobiega gromadzeniu się łatwopalnego kreozotu. Najpopularniejszym typem wkładu kominowego jest stalowy, który charakteryzuje się wytrzymałością, trwałością i odpornością na korozję. Wkłady stalowe są dostępne w różnych rozmiarach i grubościach i mogą być instalowane zarówno w kominach murowanych, jak i prefabrykowanych. (więcej…)

Wkład kominowy chroni konstrukcję komina przed szkodliwym działaniem agresywnych substancji powstałych w procesie spalania. Dostępnych jest wiele rodzajów tych elementów instalacji spalinowych i dymowych. Za jedne z najlepszych uznaje się elastyczne wkłady kominowe. W artykule wyjaśniamy, z czego wynika ich popularność. (więcej…)

Łatwość montażu i znakomite właściwości plastyczne – to tylko niektóre z zalet elastycznych wkładów kominowych. Te nowoczesne elementy znajdują zastosowanie nawet w najbardziej wymagających przypadkach, gdzie standardowe wkłady raczej nie zdałyby egzaminu lub ich instalacja wymagałaby szeroko zakrojonych działań, takich jak rozkuwanie ścian. (więcej…)

Przegląd kominiarski jest obowiązkowy dla każdego właściciela budynku ogrzewanego w sposób wymagający instalacji komina. Przeprowadzenie kontroli to jednak coś więcej niż wywiązanie się powinności wobec ustawodawcy. Prawidłowo funkcjonujący system kominowy jest niezbędny, aby zagwarantować poprawną cyrkulację powietrza wewnątrz budynku, która pozwala odprowadzić z niego szkodliwe dla zdrowia i życia związki. Ile kosztuje przegląd kominiarski? Jak często należy go robić i czego się spodziewać, kiedy w progu domu zjawi się kominiarz?

Przeglądy kominiarskie – przepisy

Informacje dotyczące obowiązku dokonywania przeglądów kominiarskich zostały szczegółowo opisane w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Co ile przegląd kominiarski?

Zgodnie z powyższym dokumentem, każdy właściciel lub zarządca budynku, jest obowiązany poddać przeglądowi przewody kominowe, dymowe, wentylacyjne i spalinowe minimum raz do roku. Kontrola ma na celu sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń, jak i całej instalacji.

Tylko osoba posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego i należąca do Korporacji Kominiarzy Polskich może przeprowadzić okresowy przegląd kominiarski. Protokół z tej czynności powinien zawierać podpis oraz imienną pieczątkę osoby upoważnionej do dokonywania takiej czynności.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że przewody są niedrożne lub uszkodzone, wówczas właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany dokonać naprawy na koszt własny.

Jak wygląda przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski rozpoczyna się zazwyczaj od sprawdzenia drożności i szczelności przewodów kominowych. Każdą z tych czynności wykonuje się na dachu budynku przy pomocy specjalistycznego sprzętu. To wtedy kominiarz ocenia aktualny stan komina. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy też wyczyścić ściany komina. Podczas procesów spalania z udziałem niedostatecznej ilości powietrza osadza się na nich smoła. Czyszczenie jest o tyle ważne, że zbyt duże nagromadzenie smoły bywa przyczyną zatkanego komina, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia lub nawet wybuchu.

Częstotliwość czyszczenia kominów reguluje paragraf 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z tym aktem należy czyścić przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe:

  • 4 razy w roku w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym,
  • 2 razy w roku w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.

W domach jednorodzinnych czynności tej mogą dokonywać sami właściciele, natomiast w budynkach wielorodzinnych czyszczenie należy powierzyć czeladnikowi kominiarskiemu lub osobie z uprawnieniami budowlanymi.

Wróćmy jednak do przeglądu kominiarskiego.

Kolejny etap to sprawdzenie urządzeń, które są podłączone pod przewody kominowe. Warto przy tym pamiętać, że przegląd kominiarski w bloku powinien obejmować każde mieszkanie. Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie drożności komina lub jego ewentualne czyszczenie, bada również stan techniczny całej instalacji grzewczej.

Choć ustawodawca nie przewidział kar urzędowych za brak przeglądów kominiarskich, w wielu przypadkach jest to kwestia regulowana przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. W prywatnych domach jednorodzinnych, to właściciel musi się o samodzielnie zatroszczyć o przegląd kominiarski. Cena takiej usługi nie jest wysoka, co jeszcze bardziej mobilizuje do regularnego sprawdzania przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Obsługujemy całe województwo dolnośląskie, między innymi takie miasta jak: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica, Bolesławiec, Oleśnica, Oława, Zgorzelec i nie tylko.

Budujesz dom? Przenosisz kocioł w inne miejsce? A może wymieniasz piec centralnego ogrzewania? We wszystkich przypadkach będzie Ci potrzebna opinia kominiarska. Ile kosztuje taki dokument? Co musi się w nim znaleźć i wreszcie jak można go zdobyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Sprawdź!

Co to jest opinia kominiarska?

Opinia kominiarska jest dokumentem, który wystawia kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami.

Wystawienie opinii jest poprzedzone skrupulatnym przeglądem komina (spalinowego, dymowego lub wentylacyjnego) i podłączonych do niego urządzeń. W tym celu, specjalista dokładnie sprawdza stan techniczny przewodów kominowych (rodzaj, przekrój i drożność), a następnie przeprowadza pomiary ciągu kominowego. Dokonuje także kontroli urządzeń podłączonych do przewodów kominowych oraz sprawdza pozostałe elementy wyposażenia instalacji, w tym między innymi nasady i ławy kominowe oraz drzwiczki. Dokładne sprawdzenie całej instalacji jest niesamowicie ważne. Jakiekolwiek bowiem zaniedbania w tej kwestii mogą być przyczyną problemów z nieszczelnością komina lub niewystarczającym ciągiem, co z kolei może finalnie doprowadzić do tragedii.

Wszystkie dokonane przez kominiarza czynności są skrupulatnie spisywane w protokole, na podstawie którego zostanie później wystawiona opinia kominiarska.

Kiedy jest potrzebna opinia kominiarska?

Jak się okazuje, opinia kominiarska staje się niezbędna w wielu sytuacjach znanych z życia codziennego. Pierwsza z nich to oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku, który będzie ogrzewany w sposób wymagający postawienia komina. Pozostałe sytuacje to sprzedaż lub zakup domu, wprowadzenie jakichkolwiek zmian w aktualnym systemie grzewczym, pojawienie się szkód związanych z systemem grzewczym lub wentylacyjnym, a także ubieganie się o odszkodowanie w przypadku zaistniałych szkód (np. pożar komina, obecność tlenku węgla w powietrzu).

Co zawiera i ile kosztuje opinia kominiarska?

W opinii kominiarskiej wskazane jest miejsce i adres budynku, w którym dokonano oględzin urządzeń grzewczo-kominowych, a także dane osobowe właściciela nieruchomości.

W dokumencie musi zostać wymieniony uprawniony do przeprowadzania tego typu ekspertyz mistrz kominiarski. Jeśli w przeglądzie bierze udział również czeladnik kominiarski, informacja o tym również powinna się znaleźć w  dokumencie. Niemniej ważna jest pieczęć zakładu kominiarskiego oraz podpis i pieczęć uprawnionego kominiarza.

Opinia kominiarska jest zazwyczaj wystawiana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla właściciela nieruchomości, a drugi do dokumentacji zakładu kominiarskiego. Jeśli zachodzi konieczność przygotowania większej ilości kopii, wówczas należy wymienić wszystkie osoby, przedsiębiorstwa lub instytucje, którym przekazano taki dokument.

Koszt usługi kominiarskiej związanej bezpośrednio z dokonaniem przeglądu i wydaniem opinii jest uzależniony od wielu czynników, w tym miejsca dokonywania ekspertyzy.

Opinia kominiarska Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica, Bolesławiec, Oleśnica, Oława, Zgorzelec, etc. Pracujemy w całym woj. dolnośląskim i nie tylko.

Skąd się biorą plamy na kominie? Istnieją trzy przyczyny powstawania mało estetycznych wysięków na kominach zwanych potocznie plamami na kominie.

  • brak rozwiązań systemowych w kominie

W takiej sytuacji dochodzi do przecieków od wewnętrznej strony komina na wysokości znajdującej się powyżej poziomu dachu. Z czego to wynika? Ta część konstrukcji komina nie posiada żadnego ocieplenia dlatego napływ spalin wraz z gorącą parą wodną, gdy na zewnątrz panują ujemne temperatury, może powodować szybkie wychłodzenie, a następnie kondensację pary, która w efekcie wnika głęboko w cegłę i wówczas powstają plamy na kominie.

W celu rozwiązania tego problemu należy przebudować komin. Wiąże się to z montażem kompletnego systemu kominowego z przeznaczeniem dla konkretnego rodzaju opału. Za pomocą tej nowoczesnej technologii następuje odprowadzenie skroplin do kanalizacji.

  • palenie w piecu nie suszonym opałem

Stosowanie wilgotnego opału jest niekorzystne z wielu względów. Nie dość, że taki opał posiada obniżoną kaloryczność, to jednocześnie stanowi zagrożenie dla systemu grzewczego. Jest to szczególnie istotna kwestia w przypadku kominów wykonanych w starej technologii, które nie mają technicznej możliwości odprowadzania skroplonej pary wodnej.

Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie dobrej jakości opału, a w perspektywie czasu montaż ceramicznego lub stalowego systemu kominowego.

  • nieprawidłowe spalanie paliwa stałego

W wyniku nieprawidłowego procesu spalania dochodzi do “smołowania się” przewodu kominowego. Tego typu plamy na kominie zwiastują kłopoty i stanowią najczęściej zapowiedź rychłego wyłączenia komina z eksploatacji.

Nieprawidłowy proces spalania jest z reguły spowodowany niewłaściwą eksploatacją urządzenia na paliwo stałe lub też stosowaniem źle dobranego paliwa. W efekcie dochodzi do odkładania się po wewnętrznej stronie komina mokrego kondensatu. Jest to produkt przypominający klasyczną smołę o dużej zawartości wody i konsystencji gęstej farby. Wnika w ścianki komina prowadząc do zawilgocenia, a w konsekwencji do osłabienie konstrukcji komina i jego właściwości użytkowych.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie obowiązku usuwania zanieczyszczeń z dymowych przewodów kominowych, należy czyścić przewody dymne i usuwać plamy na kominie minimum 4 razy w ciągu roku. Z technicznego punktu widzenia jest to praktycznie niemożliwe.

Jak usuwać plamy na kominie w postaci smoły?

Usuwanie plam na kominie wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Warto przy tym pamiętać, że kominiarz przeprowadzający okresowe czyszczenie nie może brać na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa nieprawidłowej eksploatacji.

Czyszczenie zasmołowanego przewodu kominowego, które tradycyjnie przeprowadza się za pomocą szczotek kominiarskich, jest z reguły mało skuteczne i nie przynosi długofalowych rezultatów.

Dlaczego plamy na kominie tak trudno usunąć?

Klasyczna metoda czyszczenia nie ogranicza, ani tym bardziej nie likwiduje samego zjawiska smołowania. Nie usuwa też produktu spalania. Smoła, która konsekwentnie odkłada się w przewodzie kominowym przez długi czas to nie tylko mało estetyczne plamy na kominie.  To również ogromne zagrożenie pożarowe.

Oczyszczenie przewodu kominowego za pomocą kominiarskich szczotek jest skuteczne tylko pod  pewnymi warunkami, tj.

  • nieprawidłowy proces spalania występuje rzadko,
  • destrukcja komina nie zaawansowana,
  • produkt spalania jest wystarczająco osuszony.

Aby osuszyć przewód pokryty smołą należy najszybciej jak się tylko da zmienić rodzaj  paliwa lub sposób palenia w urządzeniu grzewczym. Warto o tym pamiętać, gdyż zbyt daleko posunięte zasmołowanie przewodów dymnych jest zjawiskiem nie tylko niebezpiecznym, ale także nieodwracalnym.

Metody usuwania smoły z komina

  • kontrolowane wypalanie komina

Jest to metoda skuteczna, ale dość kontrowersyjna, a przy tym skomplikowana i niebezpieczna, wymagająca też specjalistycznych procedur. Warto przy tym pamiętać, że kontrolowane wypalanie nigdy nie daje 100% gwarancji, że sadza i  plamy na kominie zostaną usunięte całkowicie. Co więcej w trakcie wypalania może dojść do rozszczelnienia komina, co skutkuje wyłączeniem go na pewien czas z eksploatacji. Metody kontrolowanego wypalania nie można też traktować jako okresowego czyszczenia przewodów kominowych w ramach obowiązujących przepisów.

Skuteczną metodą usuwania smoły z komina jest frezowanie. Proces ten pozwala efektywnie wyczyścić plamy na kominie wykonanym z cegły.

Frezowanie kominów polega na poszerzeniu średnicy przewodu kominowego poprzez jego rozwiercenie. Możliwe jest wykonanie rozwiertu do średnic DN czyli 160, 180, 200 i 225 mm. Na dalszym etapie prac komin jest uszczelniany, w sposób dostosowany do jego budowy oraz indywidualnych wymagań danego klienta. Z reguły jest to precyzyjne uszczelnianie komina za pomocą masy uszczelniającej SKD lub montaż wysokiej jakości wkładu kominowego.

Specjalistyczne usługi kominiarskie

Masz plamy na kominie? Zgłoś się do nas. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wieloletnim doświadczeniem we frezowaniu kominów.

Interesuje Cię budowa kominów systemowych od podstaw? A może szlamowanie lub uszczelnianie kominów? Zadzwoń lub napisz! Oferujemy także montaż wkładów kominowych, renowację i naprawę kominów.

Do każdego zlecenie podchodzimy indywidualnie. Pomagamy, w wyborze odpowiednich rozwiązań zarówno pod kątem technologicznym, jak i ekonomicznym. Chętnie też odpowiadamy na wszelkie pytania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Plamy na kominie: Wrocław, Legnica, Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra, Poznań, Wałbrzych, Nysa, Opole, Sieradz, Katowice, Częstochowa, Łódź, Konin, Kalisz, Kępno, Głogów, Kluczbork, woj. dolnośląskie, woj. śląskie, woj wielkopolskie,


montaż kominów

Tomasz Czarnik
mistrz kominiarski