frezowanie kominów
Kompleksowe usługi kominiarskie i kominowe
Jakieś wątpliwości? Zadzwoń!
692 936 076

Po co przeprowadza się szlamowanie kominów?

Szlamowanie kominów to proces czyszczenia i renowacji kominów, który ma na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Właściwa konserwacja komina jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Jednym z głównych zagrożeń związanych z brakiem regularnego szlamowania kominów są pożary. Podczas spalania paliw stałych, takich jak drewno czy węgiel, w kominku czy piecu, powstaje sadza – produkt uboczny spalania. Nawarstwienie się sadzy wewnątrz komina może prowadzić do wybuchu ognia, gdyż jest ona łatwopalna. Regularne szlamowanie komina pozwala na usunięcie nadmiaru sadzy i innych substancji, które mogą stać się potencjalnym zagrożeniem.

Ponadto zanieczyszczenia nagromadzone w kominie mogą powodować przedostawanie się szkodliwych gazów do wnętrza domu. Wśród nich znajduje się tlenek węgla (CO), który jest trujący i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet zagrażać życiu. Regularne czyszczenie komina zapobiega przedostawaniu się tlenku węgla do wnętrza budynku, co wpływa na lepszą jakość powietrza.

Przedłużenie żywotności komina i oszczędność kosztów

Regularne szlamowanie kominów pozytywnie wpływa na efektywność energetyczną pieca czy kominka. Usunięcie zanieczyszczeń z kanałów komina przyczynia się do lepszego przepływu powietrza i efektywniejszego spalania paliwa. To z kolei prowadzi do niższego zużycia paliwa oraz mniejszej ilości wszelkich ubocznych produktów spalania. Ostatecznie przekłada się to na oszczędność kosztów ogrzewania domu.

Szlamowanie kominów jest również ważne z punktu widzenia długowieczności komina. Regularne czyszczenie kanałów komina pozwala na szybszą identyfikację ewentualnych problemów, takich jak uszkodzenia czy korozja. Wczesne wykrycie tych zagrożeń oraz odpowiednie działanie naprawcze pozwala uniknąć kosztownych remontów lub konieczności wymiany komina na nowy.