frezowanie kominów
Kompleksowe usługi kominiarskie i kominowe
Jakieś wątpliwości? Zadzwoń!
692 936 076

Kiedy komin wymaga naprawy?

Kominy są niezbędnym elementem każdego budynku wyposażonego w system grzewczy. Ich głównym zadaniem jest odprowadzenie spalin i dymu powstającego podczas spalania paliwa w piecu, kominku czy kotłowni. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom, konieczne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego komina oraz przeprowadzanie ewentualnych napraw.

Zaciek na ścianie – przyczyny i skutki

Zacieki są wynikiem kondensacji wilgoci zawartej w spalinach, która osadza się na zewnętrznych ścianach komina. Przyczyną tego zjawiska może być niewłaściwa izolacja termiczna komina, uszkodzenie lub zużycie materiałów budowlanych, a także niewłaściwe działanie systemu grzewczego. Skutkiem zacieków na ścianie może być powstawanie pleśni, korozja elementów metalowych oraz osłabienie konstrukcji komina.

Pęknięcia i ubytki w cegłach komina

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym są pęknięcia i ubytki w cegłach komina. Mogą one być spowodowane naturalnym procesem starzenia się materiałów budowlanych, wpływem czynników atmosferycznych, a także niewłaściwym montażem lub eksploatacją komina. Pęknięcia i ubytki w cegłach mogą prowadzić do przedostawania się wilgoci do wnętrza komina, co z kolei może powodować korozję elementów metalowych, uszkodzenie izolacji termicznej oraz osłabienie konstrukcji komina.

Zmiana kształtu i położenia komina

Zmiana kształtu i położenia komina może być wynikiem osiadania gruntu, na którym stoi budynek, a także niewłaściwej konstrukcji fundamentów. Tego rodzaju problemy mogą prowadzić do powstawania pęknięć, przecieków oraz innych uszkodzeń komina. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej oceny stanu technicznego komina. Naprawa komina polega wówczas na wzmocnieniu jego konstrukcji.

Niewłaściwe ciągi kominowe

Niewłaściwe ciągi kominowe mogą być spowodowane zbyt dużą ilością sadzy, która osadza się na ściankach komina, a także niewłaściwym przekrojem komina, nieodpowiednią wysokością lub usytuowaniem w stosunku do sąsiednich budynków. Niewłaściwe ciągi kominowe mogą prowadzić do cofania się spalin do pomieszczeń mieszkalnych, co zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia komina oraz ewentualna korekta jego konstrukcji.