frezowanie kominów
Kompleksowe usługi kominiarskie i kominowe
Jakieś wątpliwości? Zadzwoń!
692 936 076

Przegląd kominiarski

Przegląd kominiarski jest obowiązkowy dla każdego właściciela budynku ogrzewanego w sposób wymagający instalacji komina. Przeprowadzenie kontroli to jednak coś więcej niż wywiązanie się powinności wobec ustawodawcy. Prawidłowo funkcjonujący system kominowy jest niezbędny, aby zagwarantować poprawną cyrkulację powietrza wewnątrz budynku, która pozwala odprowadzić z niego szkodliwe dla zdrowia i życia związki. Ile kosztuje przegląd kominiarski? Jak często należy go robić i czego się spodziewać, kiedy w progu domu zjawi się kominiarz?

Przeglądy kominiarskie – przepisy

Informacje dotyczące obowiązku dokonywania przeglądów kominiarskich zostały szczegółowo opisane w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Co ile przegląd kominiarski?

Zgodnie z powyższym dokumentem, każdy właściciel lub zarządca budynku, jest obowiązany poddać przeglądowi przewody kominowe, dymowe, wentylacyjne i spalinowe minimum raz do roku. Kontrola ma na celu sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń, jak i całej instalacji.

Tylko osoba posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego i należąca do Korporacji Kominiarzy Polskich może przeprowadzić okresowy przegląd kominiarski. Protokół z tej czynności powinien zawierać podpis oraz imienną pieczątkę osoby upoważnionej do dokonywania takiej czynności.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że przewody są niedrożne lub uszkodzone, wówczas właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany dokonać naprawy na koszt własny.

Jak wygląda przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski rozpoczyna się zazwyczaj od sprawdzenia drożności i szczelności przewodów kominowych. Każdą z tych czynności wykonuje się na dachu budynku przy pomocy specjalistycznego sprzętu. To wtedy kominiarz ocenia aktualny stan komina. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy też wyczyścić ściany komina. Podczas procesów spalania z udziałem niedostatecznej ilości powietrza osadza się na nich smoła. Czyszczenie jest o tyle ważne, że zbyt duże nagromadzenie smoły bywa przyczyną zatkanego komina, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia lub nawet wybuchu.

Częstotliwość czyszczenia kominów reguluje paragraf 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z tym aktem należy czyścić przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe:

  • 4 razy w roku w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym,
  • 2 razy w roku w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.

W domach jednorodzinnych czynności tej mogą dokonywać sami właściciele, natomiast w budynkach wielorodzinnych czyszczenie należy powierzyć czeladnikowi kominiarskiemu lub osobie z uprawnieniami budowlanymi.

Wróćmy jednak do przeglądu kominiarskiego.

Kolejny etap to sprawdzenie urządzeń, które są podłączone pod przewody kominowe. Warto przy tym pamiętać, że przegląd kominiarski w bloku powinien obejmować każde mieszkanie. Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie drożności komina lub jego ewentualne czyszczenie, bada również stan techniczny całej instalacji grzewczej.

Choć ustawodawca nie przewidział kar urzędowych za brak przeglądów kominiarskich, w wielu przypadkach jest to kwestia regulowana przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. W prywatnych domach jednorodzinnych, to właściciel musi się o samodzielnie zatroszczyć o przegląd kominiarski. Cena takiej usługi nie jest wysoka, co jeszcze bardziej mobilizuje do regularnego sprawdzania przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Obsługujemy całe województwo dolnośląskie, między innymi takie miasta jak: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica, Bolesławiec, Oleśnica, Oława, Zgorzelec i nie tylko.