frezowanie kominów
Kompleksowe usługi kominiarskie i kominowe
Jakieś wątpliwości? Zadzwoń!
692 936 076

Opinia kominiarska

Budujesz dom? Przenosisz kocioł w inne miejsce? A może wymieniasz piec centralnego ogrzewania? We wszystkich przypadkach będzie Ci potrzebna opinia kominiarska. Ile kosztuje taki dokument? Co musi się w nim znaleźć i wreszcie jak można go zdobyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Sprawdź!

Co to jest opinia kominiarska?

Opinia kominiarska jest dokumentem, który wystawia kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami.

Wystawienie opinii jest poprzedzone skrupulatnym przeglądem komina (spalinowego, dymowego lub wentylacyjnego) i podłączonych do niego urządzeń. W tym celu, specjalista dokładnie sprawdza stan techniczny przewodów kominowych (rodzaj, przekrój i drożność), a następnie przeprowadza pomiary ciągu kominowego. Dokonuje także kontroli urządzeń podłączonych do przewodów kominowych oraz sprawdza pozostałe elementy wyposażenia instalacji, w tym między innymi nasady i ławy kominowe oraz drzwiczki. Dokładne sprawdzenie całej instalacji jest niesamowicie ważne. Jakiekolwiek bowiem zaniedbania w tej kwestii mogą być przyczyną problemów z nieszczelnością komina lub niewystarczającym ciągiem, co z kolei może finalnie doprowadzić do tragedii.

Wszystkie dokonane przez kominiarza czynności są skrupulatnie spisywane w protokole, na podstawie którego zostanie później wystawiona opinia kominiarska.

Kiedy jest potrzebna opinia kominiarska?

Jak się okazuje, opinia kominiarska staje się niezbędna w wielu sytuacjach znanych z życia codziennego. Pierwsza z nich to oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku, który będzie ogrzewany w sposób wymagający postawienia komina. Pozostałe sytuacje to sprzedaż lub zakup domu, wprowadzenie jakichkolwiek zmian w aktualnym systemie grzewczym, pojawienie się szkód związanych z systemem grzewczym lub wentylacyjnym, a także ubieganie się o odszkodowanie w przypadku zaistniałych szkód (np. pożar komina, obecność tlenku węgla w powietrzu).

Co zawiera i ile kosztuje opinia kominiarska?

W opinii kominiarskiej wskazane jest miejsce i adres budynku, w którym dokonano oględzin urządzeń grzewczo-kominowych, a także dane osobowe właściciela nieruchomości.

W dokumencie musi zostać wymieniony uprawniony do przeprowadzania tego typu ekspertyz mistrz kominiarski. Jeśli w przeglądzie bierze udział również czeladnik kominiarski, informacja o tym również powinna się znaleźć w  dokumencie. Niemniej ważna jest pieczęć zakładu kominiarskiego oraz podpis i pieczęć uprawnionego kominiarza.

Opinia kominiarska jest zazwyczaj wystawiana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla właściciela nieruchomości, a drugi do dokumentacji zakładu kominiarskiego. Jeśli zachodzi konieczność przygotowania większej ilości kopii, wówczas należy wymienić wszystkie osoby, przedsiębiorstwa lub instytucje, którym przekazano taki dokument.

Koszt usługi kominiarskiej związanej bezpośrednio z dokonaniem przeglądu i wydaniem opinii jest uzależniony od wielu czynników, w tym miejsca dokonywania ekspertyzy.

Opinia kominiarska Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Świdnica, Bolesławiec, Oleśnica, Oława, Zgorzelec, etc. Pracujemy w całym woj. dolnośląskim i nie tylko.